OSNOVNE INFORMACIJE RADA KLIMA UREĐAJA

ČESTA PITANJA

Ako vam se pojavi dF funkcija na displeju klime

S niskim temperaturama obično dolazi visoka vlaga koja se u ledi na vanjskoj jedinici. Nakupljeni led reducira količinu zraka koju uređaj treba da bi mogao grijati i zbog toga svaki klima uređaj ima ugrađen sistem za defrost, odnosno senzori na vanjskoj jedinici prepoznaju led i sistem ga pokušava ukloniti kako bi mogao nastaviti s procesom grijanja.

Ciklus defrosta se može dogoditi jednom u danu, a može se ponoviti i nekoliko puta tokom sat vremena ovisno o vremenskim uvjetima. Sam defrost obično ne traje duže od 10 do 15 minuta tako da svakako nije razlog za brigu.

Defrost ćete prepoznati po naglom prestanku ispuhivanja toplog zraka iz unutarnje jedinice te nešto drugačijim zvukovima koji dolaze iz vanjske jedinice. Noviji klima uređaji obavijest o defrostu mogu prikazati blicanjem ili oznakom na displayu unutarnje jedinice vašeg klima uređaja.

NAPOMENA: U defrost modu, klima ne hladi, nego samo miješa unutrašnji zrak prostorije.

Klima radi ali ne grije ?!

Kad prođe ljeto i sezona hlađenja potrebno je za grijanje na daljinskom upravljaču postaviti mod rada: grijanje.

To ćete napraviti na način da na daljinskom upravljaču pritišćete tipku: MODE dok se na ekranu daljinskog upravljača oznaka grijanja: HEAT ili znak sunca.

Sad je klima uređaj spreman za grijanje i potrebno ga je samo uključiti na daljinskom upravljaču. Zatim postavite željenu temperaturu u prostoru, uobičajeno je od 25°C do 28°C.

Neki klima uređaji imaju I Feel senzor koji se nalazi u daljinskom upravljaču a kada se funkcija uključi, senzor temperature u daljinskom upravljaču preuzima funkciju praćenja temperature u prostoru a osnovni senzor temperature u unutarnjoj jedinici klima uređaja se isključuje. Na taj način klima uređaj prati i prilagođava zadanu temperaturu na poziciji daljinskog upravljača odnosno osobe koja njime upravlja te na taj način postiže točniju temperaturu na poziciji gdje se nalazimo.

Kako najbolje koristiti klimu za grijanje ?!

Preporuka je da se klima uređaj ne gasi već da se umjesto gašenja temperatura smanji i uređaj ostavi upaljen. Na ovaj način uređaj ćete ostvariti velike uštede električne energije i olakšati rad klima uređaja.

Kada se uređaj upali u nezagrijanoj prostoriji potrebna je velika količine energije da bi se postigla željena temperatura, a ostavljanjem na minimalnoj temperaturi taj proces će se zaobići i uređaj će brzo i lagano postići vašu željenu temperaturu.

Preporuka je da podesite temp klima uređaja (najčešće) 24stepena i da tako ostavite da radi, ako Vam je klima zagrijala na tu temp možete smanjiti na željenu.

Zašto klima preko ljeta toči vodu iz unutarnje, a preko zime iz vanjske jedinice?

Voda je u stvari kondenzat koji nastaje na hladnim djelovima klime. Ljeti koristimo hlađenje i unutarnja jedinica je hladna, pa se na njoj kondenzira vlaga iz zraka, a zimi, kada koristimo grijanje, vanjska jedinica je hladna, pa za vlažnih dana počinje iz nje teći voda. Količina vode ovisna je o vlazi u zraku i snazi uređaja i može (ljeti) biti i do dvije litre po satu.

Zašto klima u grijanju ponekad prestane sa radom i napravi jedan čudan zvuk?

To je trenutak kada klima ide u odleđivanje – tzv. defrost. Normalan ciklus, do kojeg dolazi kada su vanjske temperature niske i koji služi zato da bi se vanjska jedinica oslobodila eventualnog leda koji se na njoj nakupio. Obično traje 5-10 minuta i ponavlja se otprilike jednom na sat.

Zašto klima slabo grije kad je niska vanjska ili unutarnja temperatura?

Klima nije električna grijalica, već toplotna pumpa. Niske temperature uzrokuju nizak tlak plina, a tada klima slabije grije. Zbog toga treba zimi, za najhladnijem dana, ostaviti uređaj da i preko noći održava neku minimalnu sobnu temperaturu (16-17 C), kako bi ujutro mogao početi sa podizanjem temperature. Na taj način ćete bolje grijati prostor, a potrošiti ćete manje struje, nego da ga palite samo povremeno.