Pravila o privatnosti

PRAVILA PRIVATNOSTI

  1. PCMARKET d.o.o. je posvećen zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o Vama. Korisnici našeg sajta prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. PCMARKET d.o.o. sakuplja minimalnu količinu informacija o Vama u svrhu pružanja kvalitetne usluge. Politika privatnosti ukazuje na sve procese koji mogu rezultirati sakupljanjem podataka o Vama. Vaša posjeta našem sajtu daje nam pravo za prikupljanje pomenutih informacija.
  2. PCMARKET d.o.o. može sakupljati sve informacije koje nam šaljete zavisno od tipa formulara koje popunjavate uključujući ime, adresu, broj telefona, faksa, e-mail adresu, kao i ostale informacije koje mogu biti zahtjevane u skladu sa promjenama koje su naznačene na sajtu.
  3. PCMARKET d.o.o. koristi sakupljene informacije prvenstveno u svrhu obrade zahtjeva korisnika i posjetioca sajta. Sve standardne mjere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se spriječio neovlašćen pristup ovim podacima. Od korisnika se može zahtjevati naknadna provjera identiteta kako bi informacije o nalozima bile potpune. PCMARKET d.o.o. će povremeno slati newsletter na primarni kontakt e-mail, a korisnici imaju mogućnosti da se odjave sa ove mailing liste.
  4. PCMARKET d.o.o. ne razmjenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima. PCMARKET d.o.o. može koristiti informacije u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obavještavanja o razvoju našeg biznisa. I u ovom slučaju korisnici imaju mogućnost da se odjave sa mailing liste. Ukoliko u nekom trenutku u budućnosti budemo primorani da otkrijemo sakupljene informacije trećoj strani (npr. državnim organima), o tome će korisnik biti obavješten i dati svoju saglasnost. PCMARKET d.o.o. može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima – na primer, broj posetilaca sajta koji su popunili neku online prijavu, ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci, osobe koje su popunile pomenutu formu.
  5. PCMARKET d.o.o. nije odgovoran za sadržaj informacija objavljenih od strane korisnika putem komentara. PCMARKET d.o.o. nije u obavezi da prati razgovore korisnika u komentarima i samim tim se ne smatra odgovornom za bilo koja saopštenja, bez obzira da li proizilaze ili ne iz zakona o autorskim pravima, kleveti, privatnosti ili drugog.
  6. PCMARKET d.o.o. garantuje da striktno primjenjuje sve standardne bezbjednosne mjere štiteći lične podatke sakupljene od svojih korisnika. Ovo uključuje ali nije ograničeno sa: pristupom ličnim podacima sa lozinkom, ograničenim pristupom osetljivim podacima, enkriptovanim transferima osjetljivih podataka poslatih od strane korisnika na PCMARKET d.o.o. formama za prijavu, naručivanje itd. Ipak, mogu postojati propusti vezani za bezbjednost koji nisu pod kontrolom PCMARKET d.o.o.. Odlukom da kompaniji PCMARKET d.o.o. obezbjedi lične informacije korisnik razumije i slaže se sa činjenicom da bezbjednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana. PCMARKET d.o.o. zadržava pravo da bilo kada izmjeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmjena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www.pcmarket.ba. Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmjenama iste. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge PCMARKET d.o.o. nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumjeva se da je istu prihvatio kao važeću.